ارباب عشق

اشعار

گلچین اشعار و نوحه های رحیم منزوی اردبیلی

 

به نظم کشیدن وقایع کربلا (واقعه نگاری) توسط شاعران مرثیه سرای ترک

گرچه نوحه اکثریت غالب آثار شاعران مرثیه سرای ترک را تشکیل می دهد که همانا برای

سینه زدن و زنجیر زدن در مراسمات عزاداری محرم استفاده می شود و در وزنهای مختلفی

که قابل اجرا و سینه زدن باشد سروده می شود اما در این میان آثار فراوانی نیز به

تشریح وقایع کربلا پرداخته و به نوعی واقعه نگاری صورت گرفته است و این اشعار دیگر

برای سینه زدن و زنجیر زدن نیست بلکه به عنوان روضه و شرح وقایع می باشد. شاعران

مرثیه سرای ترک در این ساحه نیز گوی سبقت را از همه ربوده و بهترین و غنی ترین آثار

را آفریده‌اند و طوری که تا حد جزئیات این مسائل را شکافته و وقایع را بازگو کرده

اند و البته که این آثار پر از لطائف ادبی است.

-------------------------------------

نام نوحه: وداع آخر امام حسین با حضرت زینب (س) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

ای خاندان-ی-عیصمته، زهرای ثانی زینبیم

آخر وداعیمدیر چاغێر، آل-ی-عبانی زینبیم


سلطانه دونیا تنگ اوْلار، انصار-وْ-یاوه‌رده‌ن سوْرا

جان-وْ-جهانی نئیلیره‌م، شئبه-ی-پیمبرده‌ن سوْرا

من ایچمه‌ره‌م دونیا سۇیۇن، شهزاده اکبرده‌ن سوْرا

لب تئشنه جان وئرره‌م تاپام آب-ی-بقانی زینبیم


دۆزدۆر چوْخ آغلار دهریده، بی‌کس باجێ قارداشێنا

امّا باجێ سن چوْخ اؤزون غرق ائیله‌مه گؤز یاشێنا

الله ریضاسی سن فقط، ال چک رقیّه‌م باشێنا

ساخلا اؤزون نازیله اوْل نازلێ بالانێ زینبیم


چوْخ آغلایێب آغلاتما سن بۇ دیده‌ی-ی-خونباریمی

آخر وداعیمده‌ن اؤزون آگاه ائله قێزلارێمێ

یێغ باشێما باشسێز قالان اطفال-ی-گۆل روخساریمی

ائعلان ائله بۆلبۆل‌لره فصل-ی-خزانی زینبیم


تئز-تئز یانێقلێ آهیله‌ن گؤینه‌تمه قلبیم یاره‌سین

قێزلارێ سسله ایندیده‌ن ائیله سوْیۇلماق چاره‌سین

بیربیر سوْیۇندۇر جامه‌سین، رأفتله آل گوشواره‌سین

گئیدیر دوباره اگنینه کؤهنه قبانی زینبیم


باجێ یئتیر پئیغامیمی اؤز عتره‌تیمه جابه‌جا

اوْلسۇن اسیر اوْلماغلێغا، آماده آل-ی-مصطفیٰ

من کؤهنه کؤینه‌ک گئیمیشه‌م سیزده گئیین کؤهنه قبا

قوْیماز بۇ لئشگه‌ر، چادُر-ی-زرّین نیقابی زینبیم


بیرده آماندێر زینبیم باش یوْلما مقتلده منه

شامه گئده‌نده باش آچێق لازیمدی اؤز زۆلفۆن سنه

تؤک زۆلفیوی روخساریوه قوْیما جمالون گؤرسه‌نه

چون مه یۆزۆن ائیله‌ر خجل شمس-ی-هُدانی زینبیم

سن‌سن پرستاری باجێ باشسێز قالان اولادیمێن

سن‌له‌ندی هر دردسری بۇ عترت-ی-ناشادیمین

شامێن یوْلۇندا جان سنین جان سیّد-ی-سجّادیمین

قوْیما اوْنا ایذا ائده، شئمر-وْ-سنانی زینبیم


دوشمن وۇراندا قێزلارێ قوْللارۇوۇ ائیله سپر

قوْیما اوْلارێ اینجیده، بۇ کوفیان-ی-بد سیَر

شئمرین الینده قمچیسی، گؤرسه رقیّه‌م غش ائده‌ر

بیر آه چکسه آغلادار، اهل-ی-سمانی زینبیم


حضرت زینب قارداشێنا جاواب وئریر:

سرعتله اوْلما عازم-ی-مئیدان حسینیم صبر ائله

جانیم گئده‌ن یوْللارۇوا، قۇربان حسینیم صبر ائله


قارداش بیلیرسن هئجریوه یوْخ قلب-ی-زینبده دؤزۆم

هئجران غمینده تاب ائدیم آیا نه نوعی من دؤزۆم

سن بیل آنام زهرا دایان گئتمه حسینیم وار سؤزۆم

ائتمه بۇ نوعی قلبیمی آلقان حسینیم صبر ائله


لطف ائیله یوْل اۆسته بیرآز وقتۇن یۇباندێر گئت حسین

هر نه سؤزۆن وار زینب-ی-مظلومه آندێر گئت حسین

گل بۇ بلالی زینبی باشه دوْلاندێر گئت حسین

قوْیما دالۇنجا گؤزلری گیریان حسینیم صبر ائله

سؤز یوْخ شماتت منصبی بیر رشته‌ی-ی-ارزنده‌دیر

مین نیسگیل امّا گئیدیگۇن بۇ کؤهنه پیراهنده‌دیر

سلطانه کؤهنه پیرهن، آیا نئجه زیبنده‌دیر

ائتدی بۇ نیسگیل قلبیمی سوزان حسینیم صبر ائله


یوْلما دئییرسن زۆلفیوی، سس چکمه گلمه شیوه‌نه

بس نئیلئیوم من بی‌نوا، سن باری بیر فکر ائت منه

چون یئددی قارداشدان بۇ گۆن، گؤز تیکمیشه‌م من بیر سنه

سن‌سن اۇمیدی زینبین، الآن حسینیم صبر ائله


ای چشم-ی-حوره توتییا، خاک-ی-قدوم-ی-اطیبون

زهرایه خاطیر صبر ائله بیر لحظه ساخلا مرکبون

خنجر بوْغازۇن اؤپمه‌میش قوْی گلسین اؤپسین زینبون

زهرا سؤزۆنده قالماسێن نُقصان حسینیم صبر ائله


تاپشێرمێسان اطفالیوه مهر-وْ-نوازش گؤرسه‌دیم

سسلیر هامێ بیرده‌ن منی بیلمه‌م کیمه من سس وئریم

هانسێن آلێم آغۇشیمه، هانسێ بالانێ دیندیریم

بۇ ماجرایه قالمێشام حئیران حسینیم صبر ائله


وئر اذن اؤزۆم سردار اوْلۇم، بۇ جمع-ی-سرگردانه من

نظم-وْ-نظامیله‌ن چکیم، آل‌اللهی مئیدانه من

زۆلفۆم الیمده یالواریم، بۇ لئشگه‌ر-ی-عُدوانه من

تا بلکه سنده‌ن ال چکه عُدوان حسینیم صبر ائله


----------------------------------------

نام نوحه : وداع امام حسین (ع) با دخترش  اثر : منزوی اردبیلی

سن آت اۆسته پای-ی-پییاده من

نــه قــده‌ر قـاچێـم دایـانێــم بـابـا

سنـی عمّه‌میـن جانـی بیر دایان

بــاشــۇوا گلیــم دوْلانێــم بــابــا


بۇ یوْل اۆسته ایستیره‌م اگله‌شیب

سنه بیرجه درد-ی-دل ائیلییه‌م

اؤلۆم ایسته جانێمێ قۇرتارۇم

داخێ سن‌سیز عالمی نئیلییه‌م

دئمه گوشواره‌می آلمۇسان

اۆره‌گیم سێنێبدی گیلئیلییه‌م

نه قده‌ر مصیبته تاب ائدبم

نه قده‌ر دؤزۆم دایانێم بابا

دایان ایندی قلب-ی-شریفیوی

بۇ یانێقلێ آهیله داغلا گئت

دؤشه‌نیم آیاغۇوا اؤلمه‌میش

باشێم اۆسته اگله‌شیب آغلا گئت

گئدیسه‌ن دالونجا باخانمێرام

ائله گؤزلریمی ده باغلا گئت

گؤزۆ باغلێ دۇت الیمی اؤزۆن

باشۇوا دۇرۇب دوْلانێم بابا


باشێمێ اۇجاتمێشێدێ منیم

باباجان بۇ سایه‌ی-ی-رحمتون

هامۇدان علاوه بۇ بی‌کسه

وارێدێ همیشه محبّتون

منه نسبت ایندی نده‌ن بئله

آزالێبدێ لطف-وْ-کرامتون

بۇ اَسفلی آیرێلێغێ مگر

نئجه ایندی سهل سانێم بابا


بۇ یوْل اۆسته من اوْتۇرۇم بابا

پوْزۇلان بۇ حالیوه آغلایێم

باشۇوا و یا دوْلانێم سنین

داغێلان جلالیوه آغلایێم

منی آل قۇجاغۇوا یۆز قوْیۇم

سارالان جمالیوه آغلایێم

اوْلا سینوْن اۆسته فدا سنه

یوْرۇلان ضعیفه جانیم بابا


وئر اجازه شئمره گئدیم دئییم

اۆره‌گیزده کینه‌نی اؤلدۆرۆن

نه یانێن شراره‌ی-ی-دوزَخه

نه ولیّ‌ ذوالمنی اؤلدۆرۆن

سنی گؤرسه‌دیم قوْشۇنا دئییم

بۇنۇ بوْشلایێن منی اؤلدۆرۆن

علی‌اصغریم کیمی اوْخلانام

سپه‌سن سمایه قانێم بابا


سؤزۆمۆ قبول ائله هیجر اوْدۇن

بابا خسته قلبیمه وۇرما سن

قوْی علیّ‌-ی-اصغریله یاتێم

منی آغلادێب بئله یوْرما سن

گؤتۆر ال دعا ائله قوْی اؤلۆم

منی اصغریمده‌ن آیێرما سن

دئمه‌سین هایاندا قالێب منیم

گئجه لای‌لای چالانێم بابا


بیلیسه‌ن محبّت اسیری‌یم

آتاسێزلێغا دؤزه بیلمیره‌م

منی سن سینوْندا بؤیۆتمۆسن

اته‌یوندان ال اۆزه بیلمیره‌م

سوْیۇنۇب بۇ شامێن اۇزاق یوْلۇن

من آیاق یالێن گزه بیلمیره‌م

گۆلۆ خاره تاپشێرێسان نئجه

دایانێم بۇ اوْددا یانێم بابا


وداع امام حسین (ع)با دخترش


قێزێم ایستیره‌م سیزی ترک ائده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

منی چوْخ یۇباتما گره‌ک گئده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


سنیله‌ن گره‌ک گئده شامه بۇ

گۆنۆ قاره خاطیری رنجه‌لر

اؤپه‌جک بۇ قوْللارێوێ هله

گره-ی-طناب-ی-شکنجه‌لر

یێخاجاق یزیدی دمشقیده

یئره ذلّتیله بۇ پنجه‌لر

اوْلاجاق عمارتی مُنهدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


منی ساقی-ی-ازل ائیله‌ییب


بئله مست-ی-بزم-ی-الست-ی-حق

بوْغازێم قانێلا مرمّته

یئتیشه گره‌کدی شکست-ی-حق

سنی قوْرخما وۇرسا بۇ کوفییان

آلار انتقامیوی دست-ی-حق

آرادا خدا اؤزۆدۆر حَکَم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


آلاسان نتیجه قێزێم گره‌ک

سن اؤزۆن بۇ قانلێ قییامیده‌ن

سالاسان بنای-ی-حکومت-ی

اُمَوینی نظم-وْ-نظامیده‌ن

بۇ بلالی باشێمێ سن گره‌ک

آلاسان حکومت-ی-شامیده‌ن

اؤپه‌سن دوْداغێمێ دمبدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


هله گئت گؤرۆم قۇرۇسان نئجه

منه بزم-ی-تعزیه شامیده

سنی دیندیره‌ن گره‌ک آغلایێب

یانا وای حسین دییه شامیده

ائده لعنت آل-ی-اُمییه

علنی قرا گییه شامیده

وۇرالار هر ائوده قارا علم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


منی چوْخ یۇباتما گئت عمّه‌وه

بیلیسه‌ن کی خسته مسافرم

نه اؤزۆم سۇ ایچمه‌گه طالبم

نه ده زنده قالماغا قادرم

ولی سۇ تاپێلسا اگر قێزێم

گینه من گتیرمه‌گه حاضرم

ائده‌رم سۇ فکرینی هر قده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


اوْ قێزێن سوْلان یۆزۆنه باخێب

یۆزه سئیل-ی-اشگینی باغلادێ

دیزی اۆسته باشینه ال چکیب

آنا آغلادێ بالا آغلادێ

بالانێن سیلیب گؤزۆنۆن یاشێن

یۆزۆن اؤپدۆ بیرده قۇجاخلادێ

دئدی صبر ائله قێزێم ائتمه غم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

--------------------------------------


نام نوحه : عشق قماری درباره امام حسین(ع) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


کیم دیلده حسین آدین ایدوب اَزبَر آپاردی

قبره الی بوش گیتمدی بیر گوهر آپاردی

تپراقدا خیانت ایلمز عشق حسینه

قبر ایچره بولر گوهر جان پرور آپاردی

چوخ گورمشوخ عالمده ئولن وقته حسین‌چی

قبره نه جلالیله اونی اِللّر آپاردی

گیت مجلس ترحیمینه باخ جاه و جلاله

گور عشقیدی یا مسئله دیگر آپاردی

بو عشق قمارینده بلی هیچ کیم اوتوزماز

اوّل اوتوزندا گوروسن آخر آپاردی

هر کیم کی جوان عمرینی بو یولدا اوتوزدی

آخر بله گوردوک آقادان نوکر آپاردی

هر کیم کی بو درگهده قوجالدوقجا اوجالدی

باشی آغاران رتبه‌ی والاتر آپاردی

چوخ آغ گونه چخدی قره تپراقلارون آلتدا

هر کس قره دسمالیلن اشک تر، آپاردی

فکر ایلمه‌سن آغلادون اشگون هدر اولدی

زر قدرینی از بس تانیدی زرگر آپاردی

سن گورموسن امّا دولانور شیشه‌‌سی الده

گوز یاشلارینی فاطمه‌ی اطهر آپاردی

خولی‌نون عیالینه خانم گورنه بیوردی

بو اشگون امانتدی امانت گر آپاردی

چون اوغلوما سن آغلادون الان ئوز ایونده

بو خاطره‌نی فاطمه تا محشر آپاردی

-----------------------------------------------------------
نام نوحه : جواب دادن امام حسین (ع) به دخترش سکینه(س) اثر : منزوی اردبیلی


گئتدی عمون سکینه جان، قانه بوْیاندێ گلمه‌دی

وئردیگی اؤز سۇ قولونا، سنده‌ن اۇتاندێ گلمه‌دی

 

زرمده گؤردۆ نظمله‌ن لئشگه‌ر-ی-کفری صف به صف

شطّه گئدیبدی شیر تک، وارث-ی-شحنه‌ی-ی-نجف

نهر فراتی اوّلین حمله ده ائیله‌دی هدف

سۇ اله گلدی ایچمه‌گه نفسی دایاندێ گلمه‌دی

 

چێخدێ قۇرۇ دوْداغیله‌ن بیر سۇلۇ مشگیله‌ن سۇدان

مکریله کسدی ساق سوْلۇن یاتدێ کمینده کوفیان

چێخماغا نخلزاریده‌ن دوشمنی وئرمه‌دی امان

گئتدی سۇ اۆسته اللری، صبری تالاندێ گلمه‌دی

 

گؤزده‌ن علاوه ساخلادێ، مشگین اوْ شیر-ی-جان‌سپر

چوْخ چالێشێردێ مشگینه سینه‌سین ائیلییه سپر

حئیف اوْلا قانا دؤنده‌ریب اشگینی ناوک-ی-سه‌پر

حالینه گؤردۆ مشگینین اشگی رواندی گلمه‌دی

 

ایندی گؤزۆمده عؤمرومون بیردی گئجه‌یله گۆندۆزۆ

بۇپارا مشگیده‌ن بۆتۆن کشف اوْلۇ مطلبین دۆزۆ

مشگیده اوْلمادێ سۇیۇ گلمه‌گه گلمه‌دی یۆزۆ

بوْش الیله‌ن قَییتمه‌یی گؤردۆ گیراندی گلمه‌دی

 

بیر نفرین الینده کی جنگیده اوْلمادێ کسه‌ر

هر قده‌مینده اوْن نفر آتلێ قاباغێنێ کسه‌ر

گؤرمه‌سه ال حریفده، قانلێلار ال چکه‌ر مگر

کسدیله چون قاباغێنێ، رأیی دوْلاندێ گلمه‌دی

 

تن به تن اوْلدۇ روبرو هر کس اوْ پهلوانیله‌ن

قوْرخمادێ تیریله‌ن وۇران، وۇردۇ داخێ کمانیله‌ن

صدمه یئتیبدی باشێنا، گؤزلری دوْلدۇ قانیله‌ن

گؤز دۇتۇلۇب گؤره‌نمه‌دی، خئیمه هایاندێ گلمه‌دی

 

گۆلشن-ی-آرزوده بیر گۆل بیتیره‌نمه‌دیم قێزێم

قالدێ الیم بئلیمده من ال یتیره‌نمه‌دیم قێزێم

بسکی بئلیم شکستیدی تک گتیره‌نمه‌دیم قێزێم

نی‌کیمی چوْخ سێزێلدادێم قلبیده یاندێ گلمه‌دی

 

سرویدی من دئدیم دۆشۆب خول تۆکۆلۆب خول اۆستۆنه

قوْللارێ پیشوازیمه دۆشمۆشدۆ یوْل اۆستۆنه

قوْیدۇ سۇ اشتیاقینه بیر گؤز ایکی قوْل اۆستۆنه

سۇ گینه راضی اوْلمادێ آخدێ جالاندێ گلمه‌دی

 

عمّه‌وه وئر خبر قێزێم نوحه ائدین عزا قۇرۇن

دیلده سۇ آرزوسینه یکسره پُشت-ی-پا وۇرۇن

اؤلدۆ وفالی قارداشێم خئیمه‌سینی یێغێشدێرون

شهپری شاهبازیمین چوْخ یارلاندێ گلمه‌دی

 

قالدێ ستمله یا حسین «منزوی» چوْخ فشاریده

مرجعی یوْخ عدالتون بیر بئله روزگاریده

قلبی یارالێ شیعه‌لر قالدێلار انتظاریده

قان آلان اوْغلۇوۇن مگر وقتی هاچاندی گلمه‌دی؟

 نام نوحه درباره حضرت ابوالفضل اثر مرحوم : استاد رحیم منزوی اردبیلی


گؤز تیکیبدیر سنه قارداش، دم-ی-خنجر ده باشێـم

تئــز یئتیــش دادیمـه قــوْیما، قالا اللـــه‌رده باشێم

منـه مـیـن یـاره دَگــه، ائتمـــه‌ره‌م البتـه گـیـلـه

قوْلسۇز اوْلسامدا چتین دوشمنه باشێم اگیلـه

قلبیمیـن نذریـدی بـۇ بـاش قـابـاغـۇنـدا کسیلـه

گـل ائـده حاجـت-ی-قلبیمـی، بـرآورده بـاشێـم

گر گۆلۆن شاخه‌سی صدمه گؤره، خوْش رنگی سوْلا

نــه قـده‌ر دۆز دۇتــاســان، گـۆل آخێنـار ساغـا سـوْلا

منـه ده صـدمـه یئتیـب، سیّــدی! باشـۇن سـاغ اوْلا

قالمۇرێ شاخێ سێنان گۆل کیمی پئیکه‌رده باشێم

دئمیره‌م قارداشۇوام، عرصه ده سرلئشگه‌رۇوام

یا الیمده عَلمیم واردێ عَلم پرورووام

منده گر سلطنت-ی-عالم اوْلا نوکرووام

خاکبوس اولمایێب اوْلماز در-ی-دیگر ده باشێم

سن بیلیر سن، سنه قارداش دئمه‌دیم اؤز باشێما

امر-ی-زهرادی کی زحمت وئریره‌م قارداشێما

گل آیاقوندان اؤپۆم قوْی الون السیز باشێما

اوْلا تا آخر-ی-عمرینده نظرکرده باشێم

تاپدێم اوْل گۆنکۆ ولادت من ایا شاه-ی-زمن

اؤز قۇجاغوندا گؤز آچدێم، گۆل-ی-رخساریوه من

نوْلا ایندی یۇمۇلان وقته گؤزۆم سن گله‌سن

عرشه ناز ائیله‌ر اوْل دامن-ی-اطهر ده باشێم

گل خجل ائیله‌دی دونیا سویو، سرلئشگه‌رووی

سربلند ائیله  سرافکنده اوْلان نوکرووی

جان دوْداغێمدادێ، پیشواز ائیلیر لبله‌رووی

ایستیر عمرین وئره باشه، لب-ی-کوثر ده باشێم

من هُمای شرفم، حئیف سێنێب بال-وْ-پریم

نه الیم وار نه عمودیم، نه بیر آیرێ کَسه‌ریم

کاسه‌ی-‌ی-سر، کُلَه-ی-جنگیدی، سینه‌م سیپریم

ایستیره‌م دهریده سرمشق اوْلا هر فرده باشێم

گر چه ذیبح اوْلماغا باشێم قاباغۇندا تله‌سَر

خنجر-ی-قاتل اسه‌نده اوْدا شوقینده‌ن اَسه‌ر

وار نه جلّادیده جرأت، نه ده خنجر ده کسه‌ر

باخما السیزدی چتین ال وئره نامرده باشێم

راضییه‌م قاتل-ی-بیرحم ائله سنگین دل اوْلا

پرده‌لی بیر طبق ایچره باشێما حامل اوْلا

قالا بیر حاله باشێم، قان گؤزۆمه حایل اوْلا

گؤرمییه زینبی اغیار آرا بی‌پرده باشێم

قۇرۇلان وقته حسین! محکمه‌ی-‌ی-عدل-وْ-جزا

هر شهید اؤز باشێ الده گله‌جک حشره اخا

بیر شهید السیز اگر اوْلسا، ندیر چاره شها

من نه نوعی اله آللام صف-ی-محشرده باشێم

ای ابوالفضل لیباسین دئییشیب آل-ی-یزید

جمع ائدیب سفره‌ی-ی-احسانیله باشێنه مُرید

«منزوی» حقّ دانێشاندا ائله‌ییر حمله شدید

گوی چوگان تعدّی، اوْلۇب اللــه‌رده باشێم

---------------------------------------------
نام نوحه : دیل یاره‌سی (در باره حضرت ابوالفضل (ع) و امام حسین (ع) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی


آز قالدی کی دعواده یتسون خطر عباسه

قان گوزلرینی دوتموش وئرمور خبر عباسه

قوللار قلم اولموشدی قان گوزلره دولموشدی

آغلاردی مدارینده شمس و قمر عباسه

صاق گئتدی کسر گئتدی صول گئتدی سپر گئتدی

باش کاسه‌سی اولموشدی تنها سپر عباسه

دورت سمتدن اوخ دگدی بیر آخ دئمدی والله

دیل یاره‌لری اولدی اوخدان بتر عباسه

کسدی قباقین ناگه بیر غول قوی پیکر

بیر آهن عمود آلتدا سالدی نظر عباسه

سسلندی، علی اوغلی نه گلدی او قوللاره

بو سوز یارالاردان چوخ، ائتدی اثر عباسه

ناگه او عمود آهن گزدی باشی اوستونده

جان جان دئدی زهراده والا گهر عباسه

زین اوسته ابوالفضلی بیر صاق صولا ترپتدی

لایلای چالینور گویا شوریده سر عباسه

بو واقعه واللّهی زهرایه گران گلدی

یر گوی هامی قان آغلار دشمن گولر عباسه

---------------------------------------

نام نوحه : درد دل حضرت رباب (س) با حضرت علی اصغر (ع) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

ای غۆنچه دهن لای‌لای، پئکانی امه‌ن لای‌لای

قبری ننـه‌ده‌ن گیـزلیـن، قوْنداغـێ کفن لای‌لای

لای‌لای گؤزه‌لیم لای‌لای، شیرین غزه‌لیم لای‌لای

یاز گۆنلری گۆل وقتی، سوْلمۇش خزه‌لیم لای‌لای


آخر گئجه سینه‌مده بیر حالدا سارلمێشدۇن

چون شمع-ی-شبستانی یاندۇقجا آزالمێشدۇن

بیلدیم سَحَره خاطیر، جبرا" دیری قالمێشدۇن

بیلمه‌زدی ندیر دردون سؤیله‌ردی گؤره‌ن لای‌لای


آشفته هواسیله، فکریم کیمی مختلّم

هر آن اؤزۆمۆ تاپسام بیلسه‌م یئریوی گلله‌م

بیر آز سۆد امیب، یاتسوْن منده بالا دینجه‌للـه‌م

خوْشدۇر دوْیا دلبندون اوْندان دییه‌سن لای‌لای


نسبت آنا عئشقینده بیر ذرّه مجاز اوْلماز

قانلێ دوْداغۇن اؤپسه‌م جان نقدینه آز اوْلماز

کیم بیلمیره‌م اؤرگه‌تدی، سنده بئله ناز اوْلماز

آغلا سسیوه قۇربان چاللام تزه‌ده‌ن لای‌لای


شش‌ماهه‌میله بئش آی گزدیم نئجه داغ داشدا

ال گاه دعادئیدی، گه سینه‌ده گه باشدا

اللیک قوْچ اوْلار قۇربان، هئچ اوْلماسا بیر یاشدا

,

ساعت 2:34 توسط محمد رضا رحیم نواز|

گلچین اشعار و نوحه های استادشهریار
 

 

نوحه های فارسی:

نام نوحه : شهادت امام حسین (ع) اثر : استاد شهریار


شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین

روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم

مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین

بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب

کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

رخت دیبای حرم چون گل به تاراجش برن

تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین

بردن اهل حرم دستور بود و سر غی

ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین

سروران پروانگان شمع رخسارش ولی

چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین

سر به قاچ زین نهاده راه پیمای عراق

می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین

او وفای عهد را با سر کند سودا ولی

خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین

دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا

با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسین

سیرت آل علی(ع) با سرنوشت کربلاست

هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین

آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند

عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین

دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت

داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ا

گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین

دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز

با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین

شمر گوید: گوش کردم تا چه خواهد از خدای

جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم «شهریار»

کاندر این گوشه عزایی بی ریا دارد حسین

-----------------------------------------------

نام نوحه : در باره رباب و علی اصغر اثر : استاد شهریار


گشودی چشم ، در چشم من و رفتی بخواب اصغر

خداحافظ – خداحافظ – بخواب اصغر بخواب اصغر

بدست خود به قاتل دادمت – هستم خجل

اما ز تاب تشنگی آسوده­ای از التهاب اصغر

بشب تا مادرت گیرد ببر- قنداقه خالیت

بگریند اختران شب­ها به لالای رباب اصغر

کبوتر گو – به نسوان مدینه با پسر خونین

خبر کن آنچه بو بردند – از وای غراب اصغر

تو با رنگ پریده غرق خون – دنیا بمن تاریک

کجا دیدی شب آمیزد- شفق با ماهتاب اصغر

برو سیراب شو – از جام جدت ساقی کوثر

که دنیا و سرآبش ندیدی جز سراب اصغر

گلوی تشنة بشکافته – بنمای با زهرا

بگو کر – زهر پیکانها بما دادند آب اصغر

الا – ای غنچة نشکفته پژمرده – بهارت کو؟

چه در رفتن بتاراج خزان کردی شتاب اصغر

خراب از قتل ما شد – خانة دین مسلمانان

که بعد از خانة دین هم – جهان بادا خراب اصغر

عمو سقای عاشورا – خجالت دارد از رویت

که بی دست از سرزین شد- نگون پادر- رکاب اصغر

بچشم شیعیانت اشگ حسرت یادگار تست

بلی در شیشه ماند- یادگار- ازگل، گلاب اصغر

الا- ای لاله خونین- چه داغی آتشین داری

جگرها میکنی – تا دامن محشر کباب اصغر

توآن ذبح عظیمستی که قرآن شد- بدو – ناطق

الا ای طلعت- تأویل آیات کتاب اصغر

خدا چون پرسد – از حق رسول و آل- در محشر

نمیدانم چه خواهد داد؟ این امت جواب اصغر

زیارت خواهد و فیض شفاعت شهریار از تو

دعای شیعیان کن- از شفاعت مستجاب اصغر
-----------------------------------------------

نوحه های ترکی آذری:

نام نوحه : درباره خانیم زینب عزاسی اثر: استاد شهریار


محرم دیر ، خانیم زینب عزاسی

بیزی سسلر حسینین کربلاسی

یولی باغلی قالیب دشمن الینده

داها زوارینین یوق سس- صداسی

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


چاغیر شاه نجف گلسین هرایه

جهادیله آچاق یول کربلایه

علی نین ذوالفقاری داده چاتسین

حسین قربانلاری گلسین منایه

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


جهاد میدانی دیر، ملت دایانسین

مسلمان خواب غفلتدن اویانسین

اوجالسین نعره الله اکبر

گرک کافر جهنم ایچره یانسین

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


گلیب غیرت گونی ، همت زمانی

اوجالداق باشدا آذربایجانی

گئده ک صدام کافرله جهاده

ییخاق بو بی مروت ائو ییخانی

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


حسین زواری نین قورتاردی صبری

قیراق بو قوردلاری ، کافتاری ، بیری

آچاق یول کربلایه ، کاظمینه

چکک آغوشه او شش گوشه قبری

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


گرک دین اولماسا ، دونیانی آتماق

شرف ،عزتلی بیر دونیا یاراتماق

سعادت دیر حسین قربانلاری تک

شهادتله لقاء اللهه چاتماق

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


مسلمان صف چکیب دعوایه گلسین

چاغیر عباسی تاسوعایه گلسین

قیزی زینب أوزی صاحب عزادیر

چاغیر زهرانی عاشورایه گلسین

( بوگون کرب بلا ویران اولوب دیر )

(حسین أوز قانینا غلطان اولوب دیر )


آنا ! اوغلون شهید اولدی مبارک

شهادتله سعید اولدی ، مبارک

امید جنتین تاپدین ، دا سندن

جهنم ناامید اولدی ، مبارک

( بئله طوی کیم گؤروب دنیاده قاسم )

( طویی یاسه دؤنن شهزاده قاسم )


آنا ! اوغلون علی اکبر فداسی

طویی قاسم کیمی اولموش عزاسی

دوروب جنت قاپوسیندا گؤزتلیر

که گلسینلر آناسی له ، آتاسی

( بئله طوی کیم گؤروب دنیاده قاسم )

( طویی یاسه دؤنن شهزاده قاسم )
-------------------------------------------


نام نوحه :درباره حسینه یئرلرآعلار گویلر آغلار اثر :استاد شهریار


حسینه یئرله ر آغلار گؤیله ر آغلار

حسینه یئرله ر آغلار گؤیله ر آغلار

بتول و مصطفی پیغمبر آغلار


حسینون نوحه سین دلریش یازاندا

موسلمان سهلدیر که کافر آغلار


کور اولموش گؤزله رین قان دوتدو شومرون

کی گؤرسون اؤز الینده خنجر آغلار


حسینون کؤینه گی زهرا الینده

چکر قئیحا قیامت ، محشر آغلار


آتاندا حرمله ، اوخ کربلاده

گؤرئیدین دوشمن آغلار ، لشگر آغلار


قوجاغیندا ، گؤرئیدین ام لیلا

آلیب نعش علی اکبر آغلار


رباب ، نیسگیل دؤشونده سود گؤره نده

علی اصغری یاد ائیله ر آغلار


باشیندا کاکل اکبر هواسی

یئل آغلار ، سنبل آغلار ، عنبر آغلار


یازاندا آل طاها نوحه سین من

قلم گؤردوم سیزیلدار ، دفتر آغلار


علی ، شق القمر ، محراب تیلیت قان

قولاق وئر ، مسجید اوخشار منبر آغلار


علیده ن شهریار ، سن بیر اشاره

قوجاقلار قبری ، مالک اشتر آغلار
-----------------------------------------

نام شعر : یارب اثر :استاد شهریار

یا رب منه بو لحظه دى بیر عمر ایله یارى

عشقونده سنون جان ویرورم هر ندن عارى

قان قان ویئن او خلا یا غورى الّى هوادتن

اوز اوند روب او خلار منه فنده سنه یارى

قربانوى سلما نظر مر حقوننن

جان اوسته وارام نعمتوون شکر گذارى

گرجام بلاده گنه وار باده خدایا

گوندر من عطشانه خمار قویما خمارى

دنیا سو اولا من سوسوزى سالماز عطشدن

قور تارسا عطشدن منى وصلوندى قوتارى

وردیم سنون عشقونده منه گلدى گمانم

بیر باشعرى قالان عاشقون دار و ندارى

بو باشد اسنو نکیدى که سندیدى امانت

ردّ ایلورم ایندى سنه آن قوجا یوخارى

دشمن دیدى قول بیعته قوى من دیدیم اولماز

عشقم دیدى قان قان چا غیرسان دیدیم آرى

تهیدید ایلینگر منى مرگه نه بو لوگر

مرد آننى قانیله یوار اولساغبارى

زهرا چراغى مین بیله طوفانیله سونمز

حشره کیمى وار مشعلمون نورى ، شرارى

من ایستسویورم غرتنى دوشمینمونده

نینیم گورورسن دشمنون یوخدى چخارى

آخر نفسمدور گل آچوب گلشن جسمم

قان اویچره غمیم یوخ اورزوم اولسا سنه سارى

روحیم قوشى چوخداوندیکه قالمو شدى قفسده

بیراوخ تو خونوپ قلمبیمه سندردى حصارى

اوخ قلبمى داغون ایلیوپ توکدى داغتدى

وردى جالادى ، قانى یره ، قیردى دامارى

زهرا باغنون عنچه لرى گلگرى سولدى

تک بیر گونون عرضینده خزان اولدى بهارى

نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 2:14 توسط محمد رضا رحیم نواز|

گلچین اشعار و نوحه های انور اردبیلی
 

 

شاعر: مرحوم انور اردبیلی

نام نوحه :احوالات شب عاشورا  اثر: انور اردبیلی

 
بو گئجه بیعت پوزولدی آشنالر گئتدیلر

قویدولار پیغمبر اوغلون بی‌وفالر گئتدیلر

منبر اوستونده حسین بن علی صاحب وقار
 
شوریلـه منشـور عـاشورانی ائتـدی آشکار

روشن اولدی صبح آچیلسا قتل وار کشتاروار

عشـق دنیـای فنایـه مبتـلالر گئتـدیلر

شبپـره مثلـی تمتـع گوردیلر ظلماتیدن

خیر محضی نفی ائدوب ال‌چکدیلر اثباتدن
 
کعبـه آمــالیده آیریلدیـلار میقــات‌دن

گیمه‌میش احرامنی حاجی‌ نمالر گئتدیلر

بولدیلر یوخدور حسینه یوم عاشورا ظفر

بوی مرگی درک ائدوب سسلندیلر این المفر

مین نفر حضاردن قالدی فقط یئتمیش نفر

قالـب غیرتلـری بـی‌محتوالـر گئتـدیلر

نقل ائدور شخصاً سکینه شاه دینون دختری

قیلدی فرمایش بابام سوندوردیلر مشعل‌لری

آز زماندا خالـی اولدی خیمه‌لر دور و بری

بش‌بش اون‌اون اهل تزویر و ریالر گئتدیلر

صبح آچیلدی الغرض وئردی قالانلار امتحان

کهنه عاشق‌لر تاپوبلار عشق حقدن تازه جان

لبلـری گل مثلی خندان و ئوره‌کلر شادمان

کوی جانانـه سلیــم‌المدعالـر گئتدیلر

نه مهاجردن قالوب بیر کیمسه نه انصاردن

بیربه‌بیـر دلبرلـر آیریلدی گوزه‌ل دلداردن

عشق و سرمستی گئچوب اندازه‌دن معیاردن

کیمیاگر قالدی حیران، کیمیالر گئتدیلر

آلدی رخصت ائتدی اکبر فی سبیل‌الله جهاد

یاره‌لندی زینـدن دوشدی یئره اول پاکزاد

قرمزی ژاله ایلـه آغ‌گل ائتدی گویا اتحاد

حالـدن یکسر مقیمـان سمالر گئتدیلر

فی المثل خاک بلایه پاره‌لنمیش آی دوشوب

عالم غیب و شهوده قورخلی بیر های دوشوب

گوش جناتـه صدای ناله و ایوای دوشوب

بارگاه قـدس اعلایه صـدالر گئتدیلر

جـان بلب مظلـوم امامـه ایلدی اکبر سلام

اوغلونون آلدی سلامین سسلنوب گلدیم بالام

خیمه‌دن چیخدی حسین ائتدی جوانلار ازدحام

قتلگاهـه سـاری اهل ابتـلالر گئتدیلر

چاتـدی میدانـه حسیـن دیلده علی‌‌اکبر آدی

جان دئدی، اوغلوم سنی هانسی قلجدی دوغرادی

نـوح تک عمر ایلسم اولمازمنه سن‌سیز دادی

گوزلریمده ییر وقتیمده ضیالر گئتدیلر

باشـون اوستـه یـاوران طیب انفاسیم گلور
 
گوزلرینـده گوزیاشـی دیداره عباسیم گلور

یولداشون هم مسلکون هم صحبتون قاسم گلور
 
گل دیلـه‌ یارا و طاقتدن فتالر گئتدیلر

چوخدی سؤز کئچدوم مفصل‌دن بو یئرده مجمله

اوغلونون اعضاسینی گوردی حسین گلمز اله

حملینی مشکل بولـوب سالدی عباسین مقتله

وئردی بیر فرمان گؤیه یئردن نوالر گئتدیلر

ای جوانلار حمل ائدون قارداشوزی میدانیدن

دردمندم چاره‌سیز ال اوزمـوشم درمانیدن

گوز تیکن چوخدور یولا نسواندن طفلانیدن

خیمه‌لرده اوزلریندن بی‌نوالر گئتدیلر

حامل اولدی آل هاشم پرپر اولموش لالیه

باغبانون اشکی گل هجرینده دوندی ژالیه

تلــدن اندیردیلــر گلـدی حرملـر نـالیه

قاره باشدا یاسینه بختی قرالر گئتدیلر

آچدیلار قانلی عبانی سس دوشوب داغداشلارا

باخدیلا الوان اولان مژگانلارا گوز قاشلارا

گوردیلر باشدا یاراسین گئتدی اللر باشلارا

تاب و طاقت‌دن بالالار هم آنالار گئتدیلر
 

----------------------------------------

شاعر: انور اردبیلی

نام نوحه : زبانحال حضرت زینب در وداع امام حسین  اثر: انور اردبیلی

 
سن حسین کفن گیوبسن حرمون نوایه گلسون

خبـر ائـت آنـام بتــوله اؤزی کربلایه گلسون

توخییوب او کؤینگیکه اؤزی بوقچادان گتورسون

الینــه آلـوب امـانت کفنـی سنه یئتورسون

اؤزی تشنه‌لب منایه سنی خیمه‌دن اؤتورسون

صـورا وئرمگـه تسلـی مـن بینوایـه گلسون

سنـه بـزم غـم مهیـا گره‌‌ک ایلیم بو ساعت

من ائدم دعا سوسوزلار ائده آمینیله خدمت

ایله بزم غمده خوشدور ایلسون آنامدا شرکت

باش آچوب الینده معجر سنیچون دعایه گلسون

کومکه وار احتیاجیم بو منیم بلا گونومدی

سنون آیریلیق گونوندور نیلیوم قرا گونومدور

بولــورم قیـامتیمدور غمه مبتلا گونومدور

دئه گوروم کیمی قالوبدور باجوون هرایه گلسون

بـو وداع آخـرین دور بولورم حسین سوزوندن

دوشوب عترت و حریمون بالا قیزلارون گؤزوندن

اؤلوب اکبرون اودورکی بیله دویموسـان اؤزوندن

ئوره‌گونده نه غمون‌وار من مبتلایه گلسون

ستمیله‌ ای بو چولده پوزولان جلالی قارداش

گؤزی یاشلی قاره گونلی قالان اهل عیالی قارداش

نئله‌سون قیـزون رقیه او حرم غزالی قارداش

سنه اورگشوب دالونجا نقدر نوایه گلسون

دوشرم دالونجه قارداش دئمه ردوی ایتورم

بـو سوسوز بالالاریـلا گؤیه نالمی یئتورم

گله بولمه سه علیلون کومک ایلیوب گتورم

اودا تا دالونجا تکیه ایلیوب عصایه گلسون

دئمـورم بـو آیریلیقـدا مـن دل‌کبابـی دیندیر

گوزی یاشلی قاره معجر حرمون ربابی دیندیر

بالاسی اؤلوبدی چوخدی بولوسن صوابی دیندیر

کیم اونی سالوب بلایه اؤزی مین بلایه گلسون

سنون عشقویله غنچه گلینی وئروب بوداقدان

بالا غصه‌سی آنانی نجه گور سالوب ایاقدان

گلـه بیلمیـور قباقه دایانوب باخور اوزاقدان

اوتانور منیم یانیمدا اودا التجایه گلسون


---------------------------

انور اردبیلی

نام نوحه : در باره علی اکبر  اثر: انور اردبیلی

      
ای حسینین دوْغرانان قۇربانێ، اکبر آچ گؤزۆن

سالمـا گـؤزده‌ن بینـوا لیـلانـی، اکبـر آچ گؤزۆن

عؤمرۆم اوْلسا هر قده‌ر من آغلارام صبح-وْ-مساء

لیلینی بیر درده سالدۇن ای شبیه-ی-مصطفیٰ

درد-ی-جسمانی دگیل تاپسێن طبابَتله‌ن شفا

بیر طبیب ایسته‌ر اوْلا روحانی، اکبر آچ گؤزۆن

ای نــژاد-ی-هــاشمیـده نــورس-وْ-رعنــا قــَدیـم

ائیله فکر ائتمه کی گلدۇن، خئیمییه من بیلمه‌دیم

گلمه‌گۆن بیلدیم ولی عذریم وارێدێ گلمه‌دیم

عفو ائله بۇ خانیمان ویرانی، اکبر آچ گؤزۆن

پاییـن-ی-پایـونـده اگلــه‌شـدیم مـن ای نورستـه گـۆل

چون حیا مانعدی باشۇن اۆسته گئچسه‌م خوْش دگیل

لاعلاجم سؤیلـه لیـلا باشینه تؤکسۆن نـه کـۆل

گؤرمه‌ره‌م اوْل صورت-ی-تابانی، اکبر آچ گؤزۆن

آتش-ی-قلبیمه وۇرمۇش داغ-ی-هئجرانون اتک{؟}

یاندێ قلبیم بۇ یانار اوْددان منی بیر یانه چک

توْی ائدیبسه‌ن، خلعتیم بس هانێ، اکبر آچ گؤزۆن

حقّی واردۇر لیلی‌نین گؤزده‌ن تؤکه خون-ی-جیگر

من سنی مئیدانه بۇ نوعی یوْلا سالدێم مگر

باشۇن اۆسته آچماسئیدی باشێنێ عمّه‌وْن اگر

 زۆلفیمله پاک ائده‌ردیم قانێ اکبر آچ گؤزۆن

 بیـر کنیــزه‌م بــاوفـــا اکبـــر قبـــول ائتسـوْن منــی

سن بیلیرسن کی نه قدری ایستئییر قلبیم سنی

قلبیمین بـاشینـه ضـم ائتـدیم بـۇ قانلێ چکمه‌نی

تاکـی شـدّت ائتمــه‌سیـن جریانـی اکبر آچ گؤزۆن

قانلێ گؤزیاشێم سارالمێش روی‌یمی وئرمیش سئله

قلبیمی سێندێرما ائتمه نااۇمود اوْغلۇم بئله

خواهیشیم واردۇر عبانی گۆل یۆزۆنده‌ن ردّ ائله

بیر منه گؤسته‌ر رُخ-ی-زیبانی اکبر آچ گؤزۆن

ای جمال-ی-عالـم آراسـێ اوْلان شمــع-ی-ارم

یاره‌وه قان پرده چکمیش قوْیمئیۇر حدّین بیلـه‌

بیـر عبــادور رؤیتـا" قێـرمێـز وجـودون گؤرمه‌ره‌م

 گیزله‌دیبدیـر دوْغـرانان اعضـانـی اکبر آچ گؤزۆن

برگ تک قلبیم اسیر، هئجرونده اوْلمۇش قان اوْغۇل

 گۆل یۆزۆن گؤسته‌ر آنوْندان ائیله‌مه پئنهان اوْغۇل

گلسه شهزاده سفرده‌ن ذبح اوْلار قۇربان اوْغۇل     

ائیله قۇربان جانیوه بۇ جانی، اکبر آچ گؤزۆن
        
ثبت ائده‌ر «انور» سنین درد-وْ-ملالون دفتر

توشه تا اخذ ائیله‌سین دار-ی-فناده‌ن محشره
       
زایر اوْلسۇن ایسته‌ر بیرده مزار-ی-انوره

اوْردادۇر چون دردینین درمانی، اکبر آچ گؤزۆن

 

نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 2:7 توسط محمد رضا رحیم نواز|

 

 حاج حسین غفاری اردبیلی متخلص به ( غفاری )

نام نوحه: زبانحال امام در شهادت حضرت علی‌اصغر  اثر:حاج حسین غفاری اردبیلی

 
زینبیـم گـل بـالام قانه باتدی              امدی پیکانی گؤز یومدی یاتدی

گئــت دئنـن بختی قاره ربابه             اصغریم سینـوین داشین آتدی

مـن دئدیم سووئرللر ایچر سو           ایلیـر قمــری لر مثلی «کوکو»

بولمدیم بعضی اوچی سوورمیش     اوخلانــا سـو کنارینده آهو

آل بـو قنـداقی منـدن آماندی           غصه‌دن قلبیمین باشـی یاندی

بولمـرم اوخ نجـه دگـدی زینب          کئچدی اوخ ساق قولوم پارچالاندی

حرمله قویدی بیر اوخ کمانه            اصغرین دوتدی حلقین نشانه

تشنـه قربانیمـه دگجین اوخ            قنداقـی دوشلوگی باتدی قانه

گوئیــا هئچ یارالی دگـولدی             گل کیمی باخدی پیکانه گولدی

گئت ربابه‌دئه باشون ساق اولسون   وئردیگون غنچه بیر دسته گولدی

اصغریمه او پیکان چوخ ایدی            پهلوانی ییخان بیر اوخ ایدی

آرزیمین گوللری اولدی پـرپر            گوئیا اصغریم هئچ یوخویدی

تیتـره‌دی اوخ دگنــده ایاقـی            تیتـره‌دیم منـده اصغر سیاقی

بوسه آلدیم بوغازیندن افسوس     بوسه سیز قالدی سولمیش دوداقی

اوخشیور گوزلریم ابره اوغلوم         التمـاس ایلورم صبره اوغلوم

چوخ چتیندی آتا اؤز بالاسین          اؤز الیلـن قویـا قبـره اوغلوم

قارداشیم اولمه سیدی گلردی        اود دوتان قلبیمه سـو سپردی

من قویاندا سنی قبره اوغلوم         قبروین اوسته توپراق تؤکردی

یات دئدی ای گـل پرپر اوغلوم         گئت سنی فاطمـه گوزلر اوغلوم

سولماقین غنچه وقتینده والله        قارداشیم محسنه بنزر اوغلوم

خیمه‌ده سوسن و یاسیم آغلار     گوزلریم مثل احساسیم آغلار

بولسـه میـداندا آواره‌یم من          حالیمه قولسـوز عباسیم آغلار

 

نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 2:4 توسط محمد رضا رحیم نواز|

 

 حاج حسین غفاری اردبیلی متخلص به ( غفاری )

نام نوحه: زبانحال امام در شهادت حضرت علی‌اصغر  اثر:حاج حسین غفاری اردبیلی

 
زینبیـم گـل بـالام قانه باتدی              امدی پیکانی گؤز یومدی یاتدی

گئــت دئنـن بختی قاره ربابه             اصغریم سینـوین داشین آتدی

مـن دئدیم سووئرللر ایچر سو           ایلیـر قمــری لر مثلی «کوکو»

بولمدیم بعضی اوچی سوورمیش     اوخلانــا سـو کنارینده آهو

آل بـو قنـداقی منـدن آماندی           غصه‌دن قلبیمین باشـی یاندی

بولمـرم اوخ نجـه دگـدی زینب          کئچدی اوخ ساق قولوم پارچالاندی

حرمله قویدی بیر اوخ کمانه            اصغرین دوتدی حلقین نشانه

تشنـه قربانیمـه دگجین اوخ            قنداقـی دوشلوگی باتدی قانه

گوئیــا هئچ یارالی دگـولدی             گل کیمی باخدی پیکانه گولدی

گئت ربابه‌دئه باشون ساق اولسون   وئردیگون غنچه بیر دسته گولدی

اصغریمه او پیکان چوخ ایدی            پهلوانی ییخان بیر اوخ ایدی

آرزیمین گوللری اولدی پـرپر            گوئیا اصغریم هئچ یوخویدی

تیتـره‌دی اوخ دگنــده ایاقـی            تیتـره‌دیم منـده اصغر سیاقی

بوسه آلدیم بوغازیندن افسوس     بوسه سیز قالدی سولمیش دوداقی

اوخشیور گوزلریم ابره اوغلوم         التمـاس ایلورم صبره اوغلوم

چوخ چتیندی آتا اؤز بالاسین          اؤز الیلـن قویـا قبـره اوغلوم

قارداشیم اولمه سیدی گلردی        اود دوتان قلبیمه سـو سپردی

من قویاندا سنی قبره اوغلوم         قبروین اوسته توپراق تؤکردی

یات دئدی ای گـل پرپر اوغلوم         گئت سنی فاطمـه گوزلر اوغلوم

سولماقین غنچه وقتینده والله        قارداشیم محسنه بنزر اوغلوم

خیمه‌ده سوسن و یاسیم آغلار     گوزلریم مثل احساسیم آغلار

بولسـه میـداندا آواره‌یم من          حالیمه قولسـوز عباسیم آغلار

 

نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 2:4 توسط محمد رضا رحیم نواز|

اذن ور اي شاه شاهان نطقه گلسين اصغرين

آشماموش ديل بير زبانحالي دانوشسون دلبرين

 

 

جان وروبدور جان ورن ساعتده رازوننان دسون

اوخ دين حنجر سوسوز عطشان بوغازوننان دسون

 

اي آتا من سود امر بير قهرمانم فخر اله

بير بيابان لشگر ايچره رجز خوانم فخر اله

 

 

تا بوغازدا جان واريدي يولداش اولدوم يالقوزا

سود امرده گور نه گوژ وار من همانم فخر اله

 

 

اي آتا من ياتموشيديم بستر اطفاليده

سو يوخيدي سود يوخيدي ايلييم افطاريه

 

 

ال قول آشدوم ناله چكديم تا سسيم باتدياتا

حنجريم خشك الدي حتي ناله ده يادي آتا

 

 

ايسي يل نازك لبي چوخ اينجيديردي سوزودان

سوز صحرا عاجز ادي مني حتي قوزودان

 

 

هي آنام تيتريردي آغلوردي حيادن بي صدا

من بالوخ تك لب آچوردوم او چالوردي دست و پا

 

 

حرمت توحيده ارباب اوز آنام اولدي رباب

حوم اربابه رباب آرام آرام اولدي آب

 

 

مهدي ترپتدي بلك آچدي ديه يل جانوما

يل لباسدان ايسي چنگين هي باتوردي قانوما

 

 

ضعفيدن بو تازه دنيا فيرلانوردي باشوما

ايله سزدوم كي تكان چيخميردي حتي قاشوما

 

 

هي عطش احوالي پرده سين توتوردي گوزلره

گوندوزون اوجي قرانلوخ كولگه سي دوشدي چوله

 

 

حس لر بير بير ياتوردي بير قولاق آماده دور

چول بوتون غرق صدادور هاي و هو غوغاده دور

 

 

فكر اديرديم كي عموم عباس هنوز هم زنده دور

قارداشوم اكبرله قاسم جنگيده رزمنده دور

 

 

من خيال ايليرديم الله لشكريم سر زنده دور

فكر اديرديم كربلاده عادلانه حمله دور

 

 

ناگهان بير سس اشيديم يوز عطشدن سهمگين

اوندا محشر بر پا اولدي سوز غيرتدن حسين

 

 

سن بويوردون قالموشام تك كيم گلر امداد الر

من ديريلديم قول قاناد آشدوم دديم اصغر ادر

 

 

سن امامت امتحانوندا مني قبول اله

اصغرون آماده دور اللرده ميدانه گده

 

 

لطف ادوبسن قبول ادون اصغري قربانلوغا

تحویل آلدون ناز دانن ايله دون احسان آتا

 

 

من ايشيخلاندوم دديم الله من ذبح اللهام

ثار الله دور حسين من ثار او ثار اللهام

 

 

ميدانا گد اي آتا قوخما بويوك اسماعيلم

گر چه آلتي آيلوغام بو چولده وآلله بير إل ام

 

 

دوزدي چوخ سز وار نايون يوخ دورگداخ من سُز ديوم

سُز ديوم گٌََُوز گوز ديوم تا روز محشر دوز ديوم

 

 

چوخ صدا لازم ديور هر سُز دِسَن ديل سیز ديوم

سن مني عرضه إله أسراري من ألسيز ديوم

 

 

نه فقط بو كوفيانه عالمه قاش ايلوم

چوخ بويوك سز وار گلوده اذن ور فاش ايليوم

 

 

چوخ آغوردي كربلا رازي مدد وِرَّوم سنه

باخما طفلم بير مدد من تا ابد ورم سنه

 

 

سنده چوخ گوژ وار، ولي نيرنگي من فاش ايلرم

بو خباثت طينتي فاش، مثل نقاش ايلرم

 

 

اذن ور اي شاه شاهان نطقه گلسين اصغرين

يحيي و عيسايه درس اورگدسين آخر دلبرين

 

 

من حسين اوغلي ،علي اولادي، يعني اصغرم

راز دار سينه ،اسرار وحي اكبرم

 

 

روح قُدسام حلقه قدُّوسيان دا ناموَر

من او استادم كي اهل قُدسا توحيد اورگدر

 

 

قُمري باغ حسينم ،پور آل حيدرم

من بني هاشم إلينده رازدار ديگرم

 

 

يوخ نياز عالمده مَكثه ،اوّل آخر من ده دور

عالم توحيده ،زيبنده مِنبر من ده دور

 

 

باخما أل قول دا توان يوخ ،روح هستي سينه ده

من حسين اولاديم ،تفسير مستي سينه ده

 

 

من بو ميداندا هامودان يِكّه بير رزمنده يم

تنگناي جنگ عرفاندا اَوَل جنگنده يم

 

 

من حسين رازي حسن سازي علي پروازيم

فاطمه اسراريم پيغمبره هم بازيم

 

 

غُرفه عِليّينَه گَل اُوردا عالمرده گَز

يول تاپا بولسن أگر، گَل إسم أعظم لرده گز

 

 

اوردا باخ گور كيمدي اصغر؟ اسم اعظم ،هم كبير

چوخ كبيرلر اوردا ،هر لحظه اُپَر پاي صغير

 

 

راز دار اهل بيتم امتحانه گلميشم

من مقيم وحدتم پس، كن فكانه گلميشم

 

 

عرضه ايله اي آتا اصغر گرك پرواز اده

سرّ مظلوميتي إبراز چوخ ممتاز اده

 

 

صيحه چك دينه خلايق طفل زاروم تشنه دور

نيت ايله اللّها دينه كي ياروم تشنه دور

 

 

صيحه چَك دِينه سوسوز دور دل كبابوم تشنه دور

نيت ايله اللها ده ، آب نابوم تشنه دور

 

 

عرضه ايله مست مغرور طينتين توكسون چوله

پشت پرده بلكه اوخ ديجاخ منه الله گوله

 

 

عرضه ايله پايه ظلم يزيدي سينديريم

عالم عرفاندا اهل قدسا توحيد آندوروم

 

 

اي آتا اسماعيلين آچ حنجرين تا پارلاسين

ايستمز گوز باغلاماخ ، گوي سوز بولن سوز آنلاسين

 

 

توت آتا جان تير اوچ شعبه بوغاز كج بيچميه

ذبحميز قبول اولا اما سنه اوخ ساچميه

 

 

باخ آتا جان حرمله آماده دور من گوز آچوخ

اذن ور هنگامه گورتولسن ، منه وِر موشتولوخ

 

 

اوندا دشمن مست دنيا ايستدي تا قان آخا

أل گِديب اوخ گَلدي قدرتله بوغازا باش تاخا

 

 

آخدي قان ،يومدي گوز اولدوز، تيتردي أل ،قول دوشوب

كفر اوجا يتدي ،ايمان أعلا يرده أگلشوب

 

 

ظلم اوين ييخدي علي نين قاني إستبداد سينيب

مين آيون حكومتي سوي سقوطه هي أنيب

 

 

گشدي دنيا دوشدي اهل ظلم بير بير، سر به  سر

حرمله ياندي، الولاندي ،پيشيب دور تا جگر

 

 

لعنت سخت شديد حاكمه اولدي دچار

ظلم ايله هيچ كس تاپاماز عزت و قرب و وقار

 

 

هچ كس عالمده يزيده به به و أحسن دمور

هچ بير انسان او پليده چهچه و سن سن دمور

 

 

اما هر كس نام پاك اهل بيتي ياد إدور

جان قرار تاپمور بدون اذن معراجه گدور

 

 

نام اصغر افتخار عالمين اولدي بيزه

جايگاه اصغر عالي ،آدي دين اولدي بيزه

نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 1:59 توسط محمد رضا رحیم نواز|

منی ترک ائدیب گئدیرسن هارا ای وفالی قارداش

شعرترکی حضرت ابوالفضل

منی ترک ائدیب گئدیرسن هارا ای وفالی قارداش
سنیلن گئدیر منیمده ائلیمین جلالی قارداش

***
یئنه قم لر آتلانیبدیر ا و ر ه گینده کشمکشدیر
دئمیره م کی گئتمه قارداش بیلیره م کی سون گئدیشدیر
بو جهاد اکبر ، اصغر سنه بیر ایچیم سو ایشدیر
منه آمما چوخ چتیندیر کی آتام وصالی قارداش

***
گوره کیم عو قا بین اوسته اوتوروبدو شاهبازی
دئیر ای خدا نده ندیر بو حقیقتین مجا زی
سالیب اول رسا لی قدین ائله حیرته حجازی
گوره سرو اگر بو قددی گئده ر اعتیدالی قارداش

***
بیلیره م کی اود لانیرسان ال - آیاق چالاندا اصغر
اوجالا ندا گیزلین آهیم سنی ایله ییر مو کد ده ر
منه یا ر اولان بو چولده سنیلن باجین برابر
ائشیدیبدی کی گئدیرسن پوزولوبدو حالی قارداش

***
عله مین اسنده گویده اوره گیم سر ین له یه ردی
اوره گیم سرین له یه رکن سنه دردینی دییردی
هامی دردینه ده ین ال ائله دردیمه ده یه ردی
منه دردینی دئمه زدین نده ن ای حیالی قارداش

***
نه دئیم نه حاله قالدین سو یو لون عدو هورنده
اوره گینده قوپدو طوفان علی اصغر ی گورنده
آتامی گوره ن کی گوردو سنی رزم آتین سورنده
دئدی اولما بو علی دیر ، آتامین میثالی قارداش

***
سن او آی سان آی هر آخشام چوکوده ر اونونده داغ دیز
دایاغیم داغیم آماندیر بو بلالی چولده سنسیز
بو گئجه بو یول کسن لر تاپا گر رو قییه ده ن ایز
نه من اوللام اوندا نه سن پو زو لار جمالی قارداش

نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 1:43 توسط محمد رضا رحیم نواز|

شعرترکی حضرت ابوالفضل

منی ترک ائدیب گئدیرسن هارا ای وفالی قارداش
سنیلن گئدیر منیمده ائلیمین جلالی قارداش

***
یئنه قم لر آتلانیبدیر ا و ر ه گینده کشمکشدیر
دئمیره م کی گئتمه قارداش بیلیره م کی سون گئدیشدیر
بو جهاد اکبر ، اصغر سنه بیر ایچیم سو ایشدیر
منه آمما چوخ چتیندیر کی آتام وصالی قارداش

***
گوره کیم عو قا بین اوسته اوتوروبدو شاهبازی
دئیر ای خدا نده ندیر بو حقیقتین مجا زی
سالیب اول رسا لی قدین ائله حیرته حجازی
گوره سرو اگر بو قددی گئده ر اعتیدالی قارداش

***
بیلیره م کی اود لانیرسان ال - آیاق چالاندا اصغر
اوجالا ندا گیزلین آهیم سنی ایله ییر مو کد ده ر
منه یا ر اولان بو چولده سنیلن باجین برابر
ائشیدیبدی کی گئدیرسن پوزولوبدو حالی قارداش

***
عله مین اسنده گویده اوره گیم سر ین له یه ردی
اوره گیم سرین له یه رکن سنه دردینی دییردی
هامی دردینه ده ین ال ائله دردیمه ده یه ردی
منه دردینی دئمه زدین نده ن ای حیالی قارداش

***
نه دئیم نه حاله قالدین سو یو لون عدو هورنده
اوره گینده قوپدو طوفان علی اصغر ی گورنده
آتامی گوره ن کی گوردو سنی رزم آتین سورنده
دئدی اولما بو علی دیر ، آتامین میثالی قارداش

***
سن او آی سان آی هر آخشام چوکوده ر اونونده داغ دیز
دایاغیم داغیم آماندیر بو بلالی چولده سنسیز
بو گئجه بو یول کسن لر تاپا گر رو قییه ده ن ایز
نه من اوللام اوندا نه سن پو زو لار جمالی قارداش
نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 1:38 توسط محمد رضا رحیم نواز|

 
شمایل حضرت عباس(ع)
 
 
 
 
 
از زبان حضرت سیدا لشهدا " علیه السلام " خطاب به حضرت عباس (ع)

دور ای دعوالر اصلانی

ابوالفضلیم، علمداریم

آخان سو تک قیزیل قانی

ابوالفضلیم، علمداریمدئیم دوتمیر دیلیم قارداش

دور ای آرخام، ائلیم قارداش

سینوب سنسیز بئلیم قارداش

ابوالفضلیم، علمداریمکسوب دشمن یولین آخر

سالوب ساق و صولین آخر

نه باش وار، نه قولین آخر

ابوالفضلیم، علمداریمعملداریم زبون اولدون

قتیل قوم دون اولدون

علم تک سرنگون اولدون

ابوالفضلیم، علمداریماوغول یوخ دردیمی بولسون

منه یار و معین اولسون

اوغولسیز قارداشین اؤلسون

ابوالفضلیم، علمداریمتوکندی طاقتیم سنسیز

بوکولدی قامتیم سنسیز

قان آغلار عترتیم سنسیز

ابوالفضلیم، علمداریماؤزین مقصودوه یئتدون

بئله احبابی ترک ائتدون

منی یالقوز قویوب گئتدون

ابوالفضلیم، علمداریمایا ماه بنی‌هاشم

منیم ایستکلی قارداشیم

دؤنوب آلقانه گؤز یاشیم

ابوالفضلیم، علمداریمدئسم گورمز گؤزیم قارداش

یقین دوزدور سؤزوم قارداش

سنه قربان اؤزیم قارداش

ابوالفضلیم، علمداریماوزون گئتدون خلاص اولدون

دلی پیمانه تک دولدون

گلستانیم نه تئز سولدون

ابوالفضلیم، علمداریمسنی کیم غرق ائدوب قانه

سالوب بو قانلی میدانه

یانار بو حاله بیگانه

ابوالفضلیم ، علمداریمبو غربتده وحید اولدوم

کؤمکدن ناامید اولدوم

سن اؤلدون من شهید اولدوم

ابوالفضلیم ، علمداریمقالوب صرّاف بیچاره

محیط غمده آواره

اؤزین قیل دردینه چاره

ابوالفضلیم، علمداریم
نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 1:8 توسط محمد رضا رحیم نواز|

یا رب منه بو لحظه دى بیر عمر ایله یارى
عشقونده سنون جان ویرورم هر ندن عارى

قان قان ویئن او خلا یا غورى الّى هوادتن
اوز اوند روب او خلار منه فنده سنه یارى

قربانوى سلما نظر مر حقوننن
جان اوسته وارام نعمتوون شکر گذارى

گرجام بلاده گنه وار باده خدای
گوندر من عطشانه خمار قویما خمارى

دنیا سو اولا من سوسوزى سالماز عطشدن
قور تارسا عطشدن منى وصلوندى قوتارى

وردیم سنون عشقونده منه گلدى گمانم
بیر باشعرى قالان عاشقون دار و ندارى

بو باشد اسنو نکیدى که سندیدى امانت
ردّ ایلورم ایندى سنه آن قوجا یوخارى

دشمن دیدى قول بیعته قوى من دیدیم اولماز
عشقم دیدى قان قان چا غیرسان دیدیم آرى

تهیدید ایلینگر منى مرگه نه بو لوگر
مرد آننى قانیله یوار اولساغبارى

زهرا چراغى مین بیله طوفانیله سونمز
حشره کیمى وار مشعلمون نورى ، شرارى

من ایستسویورم غرتنى دوشمینمونده
نینیم گورورسن دشمنون یوخدى چخارى

آخر نفسمدور گل آچوب گلشن جسمم
قان اویچره غمیم یوخ اورزوم اولسا سنه سارى

روحیم قوشى چوخداوندیکه قالمو شدى قفسده
بیراوخ تو خونوپ قلمبیمه سندردى حصارى

اوخ قلبمى داغون ایلیوپ توکدى داغتدى
وردى جالادى ، قانى یره ، قیردى دامارى

زهرا باغنون عنچه لرى گلگرى سولدى
تک بیر گونون عرضینده خزان اولدى بهارى
 
نوشته شده در دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:,ساعت 1:6 توسط محمد رضا رحیم نواز|


آخرين مطالب
» گلچین اشعار و نوحه های یحیوی اردبیلی
» گلچین اشعار و نوحه های رحیم منزوی اردبیلی
» گلچین اشعار و نوحه های استادشهریار
» گلچین اشعار و نوحه های انور اردبیلی
» حاج حسین غفاری اردبیلی متخلص به ( غفاری )
» حاج حسین غفاری اردبیلی متخلص به ( غفاری )
» من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی
» منی ترک ائدیب گئدیرسن هارا ای وفالی قارداش
» منی ترک ائدیب گئدیرسن هارا ای وفالی قارداش
» از زبان حضرت سیدا لشهدا " علیه السلام " خطاب به حضرت عباس (ع)
» یا رب منه بو لحظه دى بیر عمر ایله یارى
» نجوا با امام زمان عج
» بر حاشيه‌ي برگ شقايق بنويسيد گل ، تاب فشار در و ديوار ندارد
» عشق اگر عشق است سرگردان راه زینب است
» فاطمه جان!کسیکه به تو تمسک جوید ، در بهشت همراه توست
» سلام بر قلب مهربان و داغدارت یا رسول الله
» او دم که حرمله ننگین اله تیر وکمان الدی

Design By : Pichak

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد